SOSTRES

El sostre, és una de les parts més importants d'un equipament, per això disposem de sostres amb qualsevol tipus d'acabat de placa (fibres minerals, vegetals, fusta, metàl·liques…) amb perfileria vista de diferents colors, semi-oculta, oculta, omega, collada … tenint molt en compte el factor acústic per instal·lar el sistema de plaques amb el resultat més òptim.

Equipant Espais
creant noves sensacions