<Avis Legal | Equipant Espais Mi Sitio

EQUIPANT ESPAIS CATALUNYA, S.L.

c/ Riu Freser, 18

17003 - GIRONA

info@equipantespais.com

Registre Mercantil

Nif: B55142301. Tom: 2880. Llibre: 0 Foli: 108 Secció: 8 Full: GI 52838

LSSI-LOPD D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a Equipant Espais a l'adreça: c/Riu Freser n 18- 17003 Girona(Girona)